Περμανάντ Βλεφαρίδας

Τι είναι η περμανάντ βλεφαρίδων;
Είναι η μόνιμη καμπύλη και η φυσική ανοδική τάση που δίνουν οι ειδικοί στο σχήμα των βλεφαρίδων.

Η περμανάντ στις βλεφαρίδες έχει έρθει σαν τάση προκειμένου να αντικαταστήσει το ειδικό κλασικό ψαλιδάκι που χρησιμοποιούσατε μέχρι τώρα για το γύρισμα των βλεφαρίδων!

Εφαρμόζεται από καταρτισμένους επαγγελματίες, οι οποίοι χρησιμοποιούν συγκεκριμένες τεχνικές και τα κατάλληλα ειδικά προϊόντα.